• ח ואלד

כתובת:    חואלד,
טלפון:    04-8465911
פקס:    04-8465911
לשכת בריאות:    חיפה
באחריות:    משרד הבריאות

 • חדרה

כתובת:    אולגה א’,הראשונים, גבעת אולגה 5
טלפון:    04-6337867
פקס:    153-4-6337867
לשכת בריאות:    חדרה
באחריות:    משרד הבריאות
כתובת:    אולגה ב’,מבצע עזרא, גבעת אולגה 1
טלפון:    077-9610276
פקס:    153-77-9610276
לשכת בריאות:    חדרה
באחריות:    משרד הבריאות
כתובת:    ביאליק,ביאליק 33
טלפון:    077-7501923
טלפון נוסף:    04-6334433
פקס:    073-7941719
לשכת בריאות:    חדרה
באחריות:    משרד הבריאות
כתובת:    בית אליעזר א,יציאת אירופה , בית אליעזר 17
טלפון:    04-6201874
פקס:    153-4-6201874
לשכת בריאות:    חדרה
באחריות:    משרד הבריאות
כתובת:    בית אליעזר ב,הפרדס , בית אליעזר 7
טלפון:    077-2101152
פקס:    073-7941715
לשכת בריאות:    חדרה
באחריות:    משרד הבריאות
כתובת:    גזית,הנציב, גזית 28
טלפון:    077-9332283
פקס:    153-77-9332283
לשכת בריאות:    חדרה
באחריות:    משרד הבריאות
כתובת:    נוה חיים,אהרונוביץ, נוה חיים
טלפון:    077-2031327
פקס:    153-772031327
לשכת בריאות:    חדרה
באחריות:    משרד הבריאות
כתובת:    ששת הימים,ששת הימים 20
טלפון:    04-6341602
פקס:    073-7941855
לשכת בריאות:    חדרה
באחריות:    משרד הבריאות

 • חולון

כתובת:    קרית שרת,הר הצופים 6
טלפון:    03-5500838
טלפון נוסף:    03-5586872
פקס:    03-5586872
לשכת בריאות:    תל אביב
חולון
כתובת:    קרית שרת,הר הצופים 6
טלפון:    03-5500838
טלפון נוסף:    03-5586872
פקס:    03-5586872
לשכת בריאות:    תל אביב
כתובת:    שכון עממי,נחלת שלום 4
טלפון:    03-5049684
פקס:    03-6510499
לשכת בריאות:    תל אביב
כתובת:    תל- גיבורים,חזית חמש 5
טלפון:    03-5048560
טלפון נוסף:    03-6510403
פקס:    03-6510403
לשכת בריאות:    תל אביב
כתובת:    אזור,משה שרת 73
טלפון:    03-5506074
טלפון נוסף:    03-5586874
פקס:    03-5506074
לשכת בריאות:    תל אביב
כתובת:    בר-לב קרית בן-גוריון,משעול יהלום 6
טלפון:    03-5540591
טלפון נוסף:    03-5540592
פקס:    03-5540592
לשכת בריאות:    תל אביב
כתובת:    הצפירה,יא’ באדר 2
טלפון:    03-6512520
טלפון נוסף:    03-6510592
פקס:    03-6510592
לשכת בריאות:    תל אביב
חולון
כתובת:    יטבתה,יטבתה א’ 9
טלפון:    03-5045462
טלפון נוסף:    03-6510396
פקס:    03-6510396
לשכת בריאות:    תל אביב
כתובת:    נאות רחל,אורים 7
טלפון:    03-5040619
טלפון נוסף:    03-6510397
פקס:    03-5040619
לשכת בריאות:    תל אביב
כתובת:    נוה ארזים,הנביאים 30
טלפון:    03-5504888
טלפון נוסף:    03-5586867
פקס:    03-5586867
לשכת בריאות:    תל אביב
כתובת:    נוה רמז,ביאליק 164
טלפון:    03-6514113
טלפון נוסף:    03-6510398
פקס:    03-6510398
לשכת בריאות:    תל אביב

 • חולתה

כתובת:    חולתה,
טלפון:    04-6915170
באחריות:    קופת חולים כללית

 • חוסניה

כתובת:    חוסניה,
טלפון:    050-6242575
לשכת בריאות:    עכו
באחריות:    משרד הבריאות

 • חוקוק

כתובת:    חוקוק,
טלפון:    04-6799900
באחריות:    קופת חולים כללית

 • חורפיש

כתובת:    חורפיש,
טלפון:    04-9979950
לשכת בריאות:    עכו
באחריות:    משרד הבריאות

 • חיפה

כתובת:    אדמונד פלג,אדומנד פלג 16
טלפון:    077-2019181
פקס:    073-7941523
לשכת בריאות:    חיפה
באחריות:    משרד הבריאות
כתובת:    אחוזה, מרגלית 1
טלפון:    077-3245139
פקס:    153-77-3245139
לשכת בריאות:    חיפה
באחריות:    משרד הבריאות
כתובת:    אינשטיין, אינשטיין 52
טלפון:    04-8247718
פקס:    073-7941527
לשכת בריאות:    חיפה
באחריות:    משרד הבריאות
כתובת:    ארלוזורוב,ארלוזורוב 92
טלפון:    04-8623110
פקס:    073-7941531
לשכת בריאות:    חיפה
באחריות:    משרד הבריאות
כתובת:    בת גלים, שרל לוץ 26
טלפון:    077-3441214
פקס:    073-7941543
לשכת בריאות:    חיפה
באחריות:    משרד הבריאות
כתובת:    הנביאים, הנביאים 8
טלפון:    04-8622973
פקס:    073-7941559
לשכת בריאות:    חיפה
באחריות:    משרד הבריאות
כתובת:    השילוח, השילוח 35
טלפון:    077-9616496
פקס:    073-7941563
לשכת בריאות:    חיפה
באחריות:    משרד הבריאות
כתובת:    חליסה, הירדן 19
טלפון:    077-3238322
פקס:    073-7941579
לשכת בריאות:    חיפה
באחריות:    משרד הבריאות
כתובת:    חנה סנש, חנה סנש 45
טלפון:    077-3380585
פקס:    077-3380585
לשכת בריאות:    חיפה
באחריות:    משרד הבריאות
כתובת:    יזרעאליה חיפה, אבא הלל סילבר 8
טלפון:    04-8233777
פקס:    073-7941591
לשכת בריאות:    חיפה
באחריות:    משרד הבריאות
כתובת:    מימון נוה שאנן, מימון 31
טלפון:    077-3224721
פקס:    073-7941595
לשכת בריאות:    חיפה
באחריות:    משרד הבריאות
כתובת:    נוה דוד, המלך אסא 4
טלפון:    077-9610225
פקס:    073-7941603
לשכת בריאות:    חיפה
באחריות:    משרד הבריאות
כתובת:    קרית אליעזר, המעפילים 1
טלפון:    077-7570962
פקס:    073-7941643
לשכת בריאות:    חיפה
באחריות:    משרד הבריאות
כתובת:    קרית שמואל, ורבורג 114
טלפון:    04-8759759
פקס:    073-7941655
לשכת בריאות:    חיפה
באחריות:    משרד הבריאות
כתובת:    רוממה, שיקמה 29
טלפון:    04-8256140
פקס:    073-7941659
לשכת בריאות:    חיפה
באחריות:    משרד הבריאות
כתובת:    רמות רמז,זלמן שניאור 53
טלפון:    077-7878625
פקס:    073-7941663
לשכת בריאות:    חיפה
באחריות:    משרד הבריאות

 • חלמיש

כתובת:    חלמיש,
טלפון:    08-9232811
באחריות:    קופת חולים לאומית

 • חלץ

כתובת:    חלץ,
טלפון:    08-6892798
באחריות:    קופת חולים כללית

 • חמדיה

כתובת:    חמדיה,
טלפון:    04-6589093
באחריות:    קופת חולים כללית

 • חמרה

כתובת:    חמרה,
טלפון:    02-9941087
באחריות:    קופת חולים כללית

 • חניתה

כתובת:    חניתה,
טלפון:    04-9859688
באחריות:    קופת חולים כללית

 • חפציבה

כתובת:    חפציבה,
טלפון:    04-6534100
באחריות:    קופת חולים כללית

 • חצב

כתובת:    חצב,
טלפון:    08-8592265
באחריות:    קופת חולים כללית

 • חצור

כתובת:    חצור,
טלפון:    08-8579560
באחריות:    קופת חולים כללית

 • חצור הגלילית

כתובת:    חצור ב’, הנשיא
טלפון:    04-6937375
לשכת בריאות:    צפת
באחריות:    משרד הבריאות
כתובת:    חצור ד’,קריה חסידית
טלפון:    04-6938158
לשכת בריאות:    צפת
באחריות:    משרד הבריאות

 • חצרים

כתובת:    חצרים,
טלפון:    08-6473339
באחריות:    קופת חולים כללית

 • חרוצים

כתובת:    חרוצים-בצרה,
טלפון:    09-7484634
באחריות:    קופת חולים כללית