• טבריה

כתובת:    טבריה תחנה א’, המגינים
טלפון:    04-6724357
לשכת בריאות:    טבריה
באחריות:    משרד הבריאות
כתובת:    טבריה תחנה ב’, ארליך
טלפון:    04-6720726
לשכת בריאות:    טבריה
באחריות:    משרד הבריאות
כתובת:    טבריה תחנה ג’,קרית משה ג’
טלפון:    04-6720831
לשכת בריאות:    טבריה
באחריות:    משרד הבריאות
טבריה
כתובת:    טבריה תחנה ד’+ה’,שדרות אלנטאון + 200
טלפון:    04-6796183
לשכת בריאות:    טבריה
באחריות:    משרד הבריאות
כתובת:    טבריה תחנה ו’, אבו חצירה
טלפון:    04-6796182
לשכת בריאות:    טבריה
באחריות:    משרד הבריאות
כתובת:    טבריה תחנה ז’,רמת אגוז
טלפון:    04-6796202
לשכת בריאות:    טבריה
באחריות:    משרד הבריאות

  • טובא-זנגרייה

כתובת:    טובא,טובא
טלפון:    04-6800924
לשכת בריאות:    צפת
באחריות:    משרד הבריאות

  • טורעאן

כתובת:    טורעאן א’,
טלפון:    04-6517808
לשכת בריאות:    נצרת
באחריות:    משרד הבריאות
כתובת:    טורעאן ב’,
טלפון:    04-6411451
לשכת בריאות:    נצרת
באחריות:    משרד הבריאות

  • טייבה

כתובת:    טייבה א’,טייבה המשולש
טלפון:    09-7991003
לשכת בריאות:    נתניה
באחריות:    משרד הבריאות
כתובת:    טייבה ב’,טייבה המשולש
טלפון:    09-7993062
לשכת בריאות:    נתניה
באחריות:    משרד הבריאות
כתובת:    טייבה ד’,טייבה המשולש
טלפון:    09-7992971
לשכת בריאות:    נתניה
באחריות:    משרד הבריאות
כתובת:    טייבה(בעמק),טייבה (בעמק)
טלפון:    04-6070069
לשכת בריאות:    עפולה
באחריות:    משרד הבריאות

  • טירה

כתובת:    המוביל,המוביל 20
טלפון:    09-7937430
טלפון נוסף:    09-7937429
פקס:    09-7930863
באחריות:    קופת חולים מכבי
כתובת:    טירה,
טלפון:    09-7938877
באחריות:    קופת חולים כללית
כתובת:    טירה,המוביל
טלפון:    09-7938833
באחריות:    קופת חולים לאומית

  • טירת יהודה

כתובת:    טירת יהודה,
טלפון:    03-9721152
באחריות:    קופת חולים כללית

  • טירת צבי

כתובת:    טירת צבי,
טלפון:    04-6078923
באחריות:    קופת חולים כללית

  • טל שחר

כתובת:    טל שחר,
טלפון:    08-9348770
באחריות:    קופת חולים כללית

  • טלמון

כתובת:    טלמון,
טלפון:    02-9974661
באחריות:    קופת חולים לאומית

  • טמרה

כתובת:    טמרה א+ה,
טלפון:    04-9943139
לשכת בריאות:    עכו
באחריות:    משרד הבריאות
כתובת:    טמרה ב,
טלפון:    04-9946760
לשכת בריאות:    עכו
באחריות:    משרד הבריאת

כתובת:    טמרה ד,
טלפון:    04-9947324
לשכת בריאות:    עכו
באחריות:    משרד הבריאות
כתובת:    טמרה ו,
טלפון:    04-9941242
לשכת בריאות:    עכו
באחריות:    משרד הבריאות

  • טמרה יזרעאל

כתובת:    טמרה,כפר ‘טמרה
טלפון:    04-6620114
לשכת בריאות:    עפולה
באחריות:    משרד הבריאות